Ranks: Test 1 August 2018

Rank Name Score Part 1 Score Part 2 Total/400
1 Abhishek Sharma 85 162 247
2 Devesh Parashar 90 130 222
3 Gunjan Prasad 105 112 217
4 Rahul Rattan 100 102 204
5 Indrajit Nath 67 128 195
6 Priyanka D K 88 76 164
7 Lovekesh Monga 54 96 150
8 Pallavi Prakhar 66 51 117
9 Noune Miachieo 19 67 86
10 Pragya Khanna 37 NA 37
11 Anil Sharma NA NA NA
12 Tushar Pandey NA NA NA
13 Chirasree Sanyal NA NA NA
14 Amit A Gharia NA NA NA
15 B Krithika NA 40 NA
16 Dhanjit Haloi NA NA NA
17 Indrani Karmakar 76 139 215
18 Deepika Yarlagadda NA NA NA
19 Phaneendra Datari NA NA NA
20 Shoaib Irfan NA NA NA
21 Mahabalesh Mamadapur NA NA NA
22 Anindita Paul NA NA NA
23 Vinaya Ingavale NA NA NA
24 Ananya Biswas 55 NA NA
25 Tushar Pallewar 67 141 208
26 A Barua 58 NA NA
27 Srija Agarwal 72 76 148
28 Jayalaxmi Yadav NA 132 NA
29 Rashmi Yawalkar NA NA NA
30 Deepthi Kumar NA NA NA
31 K Reddy NA NA NA
32 Jayanta NA NA NA
33 SS Dash NA NA NA
34 Kasula Siddartha NA NA NA
35 Nadeem Khan NA NA NA
36 Giri Punja M NA NA NA
37 Manjula R NA NA NA
38 Ramesh B NA NA NA
39 Sai Priyanka NA NA NA

NA = Subscribed but Not Attempted yet.

RED > Incomplete Submissions/Green> Late Submission

Click here for details-syllabus and subscription of test series !!