Ranks: Test 2 September 2018

Rank Name Score Part 1 Score Part 2 Total/400
1 Abhishek Sharma 77 165 242
2 Rahul Rattan 75 102 177
3 Gunjan Prasad 72 104 176
4 Lovekesh Monga 85 85 170
5 Indrajit Nath 54 98 152
6 Phaneendra Datari 60 85 145
7 Pallavi Prakhar 63 76 139
8 Dhanjit Haloi 31 56 87
9 Amit A Gharia 30 55 85
10 Priyanka DK 33 31 64
11 Noune Miachieo 45 NA NA
12 Deepika Yarlagadda 50 NA NA
13 Pragya Khanna NA NA NA
14 Anil Sharma NA NA NA
15 Tushar Pandey NA NA NA
16 Chirasree Sanyal NA NA NA
17 B Krithika NA NA NA
18 Devesh Parashar 74 99 173
19 Mahabalesh Mamadapur NA NA NA
20 Shoaib Irfan NA NA NA
21 Anindita Paul NA NA NA
22 Vinaya Ingavale NA NA NA
23 Ananya Biswas NA NA NA

NA = Subscribed but Not Attempted yet

Click here for details-syllabus and subscription of test series !!

Late Subscriptions

24 Rashmi Yawalkar NA NA NA
25 Deepthi Kumar NA NA NA
26 K Reddy NA NA NA
27 Jayanta NA NA NA
28 SS Dash NA NA NA
29 Kasula Siddartha NA NA NA
30 Nadeem Khan NA NA NA
31 Giri Punja M NA NA NA
32 Srija Agarwal 56 45 101
33 Manjula R NA NA NA
34 Jayalaxmi Yadav NA NA NA
35 Tushar Pallewar NA NA NA
36 A Barua NA NA NA
37 Ramesh B NA NA NA
38 Indrani Karmakar 116 77 193
39 Sai Priyanka NA NA NA

NA = Subscribed but Not Attempted yet

RED > Incomplete Submissions/Green> Late Submission

Click here for details-syllabus and subscription of test series !!