Ranks: Test 3 October 2018

Rank Name Score Part 1 Score Part 2 Total/400
1 Gunjan Prasad 82 133 215
2 Indrajit Nath 118 89 207
3 Abhishek Sharma 77 118 195
4 Rahul Rattan 45 125 170
5 Lovekesh Monga 61 70 131
6 Dhanjit Haloi 11 110 121
7 Phaneendra Datari NA NA NA
8 Pallavi Prakhar NA NA NA
9 Amit A Gharia 0 0 NA
10 Priyanka DK NA NA NA
11 Noune Miachieo 10 NA NA
12 Deepika Yarlagadda 33 NA NA
13 Pragya Khanna NA NA NA
14 Anil Sharma NA NA NA
15 Tushar Pandey NA NA NA
16 Chirasree Sanyal NA NA NA
17 B Krithika 57 NA NA
18 Devesh Parashar 65 55 120
19 Mahabalesh Mamadapur NA NA NA
20 Shoaib Irfan NA NA NA
21 Anindita Paul NA NA NA
22 Vinaya Ingavale NA 37 NA
23 Ananya Biswas NA NA NA
24 Rashmi Yawalkar NA NA NA
25 Deepthi Kumar NA NA NA
26 K Reddy NA NA NA
27 Jayanta NA NA NA
28 SS Dash NA 46 NA
29 Kasula Siddartha NA NA NA
30 Nadeem Khan NA NA NA
31 Giri Punja M NA NA NA
32 Srija Agarwal 67 75 142
33 Manjula R NA NA NA
34 Jayalaxmi Yadav NA NA NA
35 Tushar Pallewar NA NA NA
36 A Barua NA NA NA
37 Ramesh B NA NA NA
38 Indrani Karmakar 58 121 179
39 Sai Priyanka NA NA NA

NA = Subscribed but Not Attempted yet

RED > Incomplete Submissions/Green> Late Submission

Click here for details-syllabus and subscription of test series !!