Ranks: Test 4 November 2018

Rank Name Score Part 1 Score Part 2 Total/400
1 Rahul Rattan 85 144 229
2 Abhishek Sharma 75 153 228
3 Indrani Karmakar 90 105 195
4 Gunjan Prasad 45 147 192
5 Lovekesh Monga 51 78 129
6 Ananya Biswas 63 59 122
7 Phaneendra Datari 51 69 120
8 Indrajit Nath 76 38 114
9 Priyanka DK 11 36 47
10 Sai Priyanka -9 37 28
11 B Krithika NA 105 NA
12 Dhanjit Haloi NA NA NA
13 Pallavi Prakhar NA NA NA
14 Amit A Gharia NA NA NA
15 Noune Miachieo NA NA NA
16 Deepika Yarlagadda NA NA NA
17 Pragya Khanna NA NA NA
18 Anil Sharma NA NA NA
19 Tushar Pandey NA NA NA
20 Chirasree Sanyal NA NA NA
21 Devesh Parashar 67 NA NA
22 Mahabalesh Mamadapur NA NA NA
23 Shoaib Irfan NA NA NA
24 Anindita Paul NA NA NA
25 Vinaya Ingavale NA NA NA
26 Rashmi Yawalkar 20 35 55
27 Deepthi Kumar NA NA NA
28 K Reddy NA NA NA
29 Jayanta NA NA NA
30 S S Dash NA NA NA
31 Kasula Siddartha NA NA NA
32 Nadeem Khan NA NA NA
33 Giri Punja M NA NA NA
34 Srija Agarwal 42 84 126
35 Manjula R NA NA NA
36 Jayalaxmi Yadav NA 150 NA
37 Tushar Pallewar NA NA NA
38 Ramesh B NA NA NA
39 A Barua NA NA NA
40 Lenu Joshep NA NA NA
41 Snehankar Kalita NA NA NA

NA = Subscribed but Not Attempted yet

RED > Incomplete Submissions/Green> Late Submission

Click here for details-syllabus and subscription of test series !!